Jak dbać o czystość w halach przemysłowych?

Utrzymywanie czystości ma duże znaczenie we wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia. W przypadku zakładów produkcyjnych będzie ono jednak różniło się znacząco swoją specyfiką, zarówno ze względu na zupełnie inne wymagania co do niezbędnych zabiegów oraz używanych środków, jak i konieczność zachowania standardów związanych z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowymi wymogami istniejącymi w niektórych branżach. Sprzątanie obiektów przemysłowych warto więc powierzać specjalistycznym firmom, które dysponują nie tylko potrzebną wiedzą, ale również odpowiednim sprzętem. Przekonajmy się, jaka jest specyfika dbania o czystość w halach produkcyjnych i magazynowych.

Sprzątanie hal przemysłowych a BHP

Działalność firm produkcyjnych wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a wszelkie zaniedbania w tym obszarze mogą doprowadzić do groźnych wypadków, a także kosztownych przestojów czy strat materiału. Kluczowe będzie więc przestrzeganie wymogów BHP, co do stanu wszystkich powierzchni, po których poruszają się pracownicy. Posadzki, przejścia, podesty czy rampy muszą zatem być starannie czyszczone z wszelkich pozostałości, które mogą grozić poślizgnięciem się czy upadkiem, a także prowadzić do uszkodzenia podłogi, stojących na niej maszyn czy zgromadzonych w pobliżu materiałów i surowców. Jest to tym ważniejsze, że część zanieczyszczeń może być łatwopalna, toksyczna lub żrąca – niezbędne będzie więc używanie ubrań ochronnych i specjalistycznego sprzętu. Wymogi te wynikają bezpośrednio z zapisów aktów wykonawczych do Kodeksu pracy.

Zobacz też: Jak dbać o czystość paneli solarnych?

Procesy technologiczne a czystość

Utrzymanie czystości w halach produkcyjnych ma znaczenie również z uwagi na charakter realizowanych procesów technologicznych. Przy wielu z nich różne rodzaje zabrudzeń mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość wyrobów albo bezpieczeństwo ich użytkowników – będzie tak zwłaszcza w branżach wymagających przestrzegania wymogów HACCP, a także przy produkcji leków lub kosmetyków, gdzie często potrzebna jest sterylność.